Mức phạt vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng như thế nào?

Mức phạt vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng như thế nào?

Trước khi đưa được những hình ảnh, bài viết, video quảng cáo thực phẩm chức năng lên báo chí, truyền hình, internet ngoài việc lên ý tưởng, thiết kế, dựng phim… doanh nghiệp còn phải hoàn thành thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng tại cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Mức phạt vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng như thế nào?

Trước khi đưa được những hình ảnh, bài viết, video quảng cáo thực phẩm chức năng lên báo chí, truyền hình, internet ngoài việc lên ý tưởng, thiết kế, dựng phim… doanh nghiệp còn phải hoàn thành thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng tại cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Tham khảo về ngành nghề theo đúng quy định (Ban hành kèm theo Luật số 67/2014/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư)

Bài viết xem nhiều

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Tham khảo về ngành nghề theo đúng quy định (Ban hành kèm theo Luật số 67/2014/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư)

Go to Top
0965.310.988
Chat Zalo
0965.310.988
0965.310.988