Mức phạt vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng như thế nào?

Mức phạt vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng như thế nào?

Trước khi đưa được những hình ảnh, bài viết, video quảng cáo thực phẩm chức năng lên báo chí, truyền hình, internet ngoài việc lên ý tưởng, thiết kế, dựng phim… doanh nghiệp còn phải hoàn thành thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng tại cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Mức phạt vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng như thế nào?

Trước khi đưa được những hình ảnh, bài viết, video quảng cáo thực phẩm chức năng lên báo chí, truyền hình, internet ngoài việc lên ý tưởng, thiết kế, dựng phim… doanh nghiệp còn phải hoàn thành thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng tại cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Tham khảo về ngành nghề theo đúng quy định (Ban hành kèm theo Luật số 61/2020/QH14)

Bài viết xem nhiều

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Tham khảo về ngành nghề theo đúng quy định (Ban hành kèm theo Luật số 61/2020/QH14)

Go to Top
0965310988
0965310988
0965310988
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat