Giải thể chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

Giải thể chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

Giải thể chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên chưa bao giờ là công việc đơn giản với những người chưa từng thực hiện thủ tục này. Vì thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên là công việc liên quan đến các nghiệp vụ về thuế, về pháp lý cũng như các thủ tục hành chính phức tạp cần thực hiện qua nhiều bước mới hoàn thành được.

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Bài viết xem nhiều

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh có cần thông báo tới cơ quan thuế

Theo quy định trên, khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh thì doanh nghiệp cần thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh. Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, cơ quan Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp đến cơ quan thuế để thực hiện các thủ tục về thuế.

Go to Top
live:e89e2573d7551fd8
0965671840
0965671840
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat