Chấm dứt địa điểm kinh doanh

Chấm dứt địa điểm kinh doanh

Khi công ty TNHH muốn chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh, thủ tục và quy trình sẽ như sau:

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Bài viết xem nhiều

Chấm dứt địa điểm kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Go to Top
0965310988
0965310988
0965310988
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat