Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do chủ quan hoặc khách quan khác nhau dẫn đến việc các doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của mình (hay còn gọi là đóng cửa địa điểm kinh doanh). Khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Bài viết xem nhiều

Thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh của công ty hợp danh

Trường hợp địa điểm kinh doanh tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngừng hoạt động đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm.

Go to Top
0965.310.988
Chat Zalo
0965.310.988
0965.310.988