Thông báo lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ trụ sở chính công ty mới nhất năm 2019

Thông báo lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ trụ sở chính công ty mới nhất năm 2019

Theo Luật Doanh nghiệp 2014Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, không có chức năng đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Bài viết xem nhiều

Chấm dứt địa điểm kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Go to Top
0965.310.988
Chat Zalo
0965.310.988
0965.310.988