Thông báo lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ trụ sở chính công ty mới nhất năm 2019

Thông báo lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ trụ sở chính công ty mới nhất năm 2019

Theo Luật Doanh nghiệp 2014Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, không có chức năng đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Bài viết xem nhiều

Thông báo lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ trụ sở chính công ty mới nhất năm 2019

Theo Luật Doanh nghiệp 2014Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, không có chức năng đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Go to Top
0965310988
0965310988
0965310988
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat