Thành lập công ty bất động sản

Thành lập công ty bất động sản

Khi một tổ chức/cá nhân có chức năng kinh doanh bất động sản (Đã được cơ quan cấp phép cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Sàn giao dịch BĐS có tư cách pháp nhân độc lập; và/hoặc; Sàn giao dịch BĐS sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản để hoạt động.

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Bài viết xem nhiều

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh từ A - Z

 Pháp luật luôn có sự biến đổi để phù hợp với từng thời ký với từng hình thái thị trường khác nhau. Theo từng năm, văn bản luật doanh nghiệp cũng có rất nhiều thay đổi, bổ sung để phù hợp với sự thay đổi của xã hội, Luật doanh nghiệp với những quy định về việc thủ tục thành lập công ty hay thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ là căn cứ để doanh nghiệp thực hiện.

Go to Top
0965.310.988
Chat Zalo
0965.310.988
0965.310.988