Lưu ý khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Lưu ý khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Khác với quy định của Luật doanh nghiệp 2005, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Bài viết xem nhiều

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh từ A - Z

 Pháp luật luôn có sự biến đổi để phù hợp với từng thời ký với từng hình thái thị trường khác nhau. Theo từng năm, văn bản luật doanh nghiệp cũng có rất nhiều thay đổi, bổ sung để phù hợp với sự thay đổi của xã hội, Luật doanh nghiệp với những quy định về việc thủ tục thành lập công ty hay thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ là căn cứ để doanh nghiệp thực hiện.

Go to Top
live:e89e2573d7551fd8
0965671840
0965671840
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat