Chia công ty

Chia công ty

Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động phát triển đến một quy mô quá lớn có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong quản lý. Cho nên các doanh nghiệp đôi khi cần phải tái cơ cấu tổ chức sao cho phù hợp với nhu cầu, khả năng của mình bằng biện pháp đó chính là chia tách doanh nghiệp. Tuy nhiên thủ tục chia tách doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và trình tự thực hiện cũng khác rắc rối, phức tạp mà không phải tổ chức hay cá nhân nào có thể thực hiện

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Bài viết xem nhiều

Những việc cần làm khi thay đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp là việc làm thay đổi hình thức pháp lý của doanh nghiệp từ loại hình này sang một loại hình khác. Tuy nhiên, không phải bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào cũng có thể chuyển đổi cho nhau. Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ thừa nhận việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong 04 trường hợp và đối với từng trường hợp chuyển đổi, thủ tục chuyển đổi cũng khác nhau.

Go to Top
live:e89e2573d7551fd8
0965671840
0965671840
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat