Chia công ty

Chia công ty

Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động phát triển đến một quy mô quá lớn có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong quản lý. Cho nên các doanh nghiệp đôi khi cần phải tái cơ cấu tổ chức sao cho phù hợp với nhu cầu, khả năng của mình bằng biện pháp đó chính là chia tách doanh nghiệp. Tuy nhiên thủ tục chia tách doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và trình tự thực hiện cũng khác rắc rối, phức tạp mà không phải tổ chức hay cá nhân nào có thể thực hiện

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Bài viết xem nhiều

Tư vấn hợp nhất công ty

Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung hợp nhất công ty; Tư vấn chuẩn bị hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất; Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất;  Tư vấn phương án sử dụng lao động;

Go to Top
0965.310.988
Chat Zalo
0965.310.988
0965.310.988