Văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động nhưng không thông báo sẽ bị xử lý như thế nào.

Văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động nhưng không thông báo sẽ bị xử lý như thế nào.

Theo Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP văn phòng đại diện của bạn có thể được tạm ngừng hoạt động 1 năm. Nhưng chậm nhất là 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, văn phòng bạn phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện của bạn đã đăng ký

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Bài viết xem nhiều

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật luật sư thì Thủ tục tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài được quy định cụ thể như sau:               

Go to Top
live:e89e2573d7551fd8
0965671840
0965671840
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat