Thủ tục tạm ngừng văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Thủ tục tạm ngừng văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Doang nghiệp cần chú ý rằng thời hạn đăng ký tạm ngừng hoạt động tối đa là 1 năm. Nếu sau đó văn phòng đại diện vẫn tiếp tục tạm ngừng hoạt động thì phải thông báo lại cho cơ quan đăng ký kinh doanh; thời hạn tạm ngừng hoạt động liên tiếp tối đa là 2 năm.

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Bài viết xem nhiều

Tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh

Các trường hợp tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh, Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Go to Top
0965.310.988
0965.310.988
0965.310.988
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat