Thủ tục tạm ngừng văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Thủ tục tạm ngừng văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Doang nghiệp cần chú ý rằng thời hạn đăng ký tạm ngừng hoạt động tối đa là 1 năm. Nếu sau đó văn phòng đại diện vẫn tiếp tục tạm ngừng hoạt động thì phải thông báo lại cho cơ quan đăng ký kinh doanh; thời hạn tạm ngừng hoạt động liên tiếp tối đa là 2 năm.

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Bài viết xem nhiều

Văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động nhưng không thông báo sẽ bị xử lý như thế nào.

Theo Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP văn phòng đại diện của bạn có thể được tạm ngừng hoạt động 1 năm. Nhưng chậm nhất là 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, văn phòng bạn phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện của bạn đã đăng ký

Go to Top
live:e89e2573d7551fd8
0965671840
0965671840
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat