Thủ tục thông báo mẫu con dấu của văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thông báo mẫu con dấu của văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

Trước khi sử dụng, thay đổi và hủy con dấu của văn phòng đại diện, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

 

 

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Bài viết xem nhiều

Xin cấp lại mẫu dấu cho văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Đơn vị của chúng tôi là văn phòng đại diện của một công ty tại nước ngoài, trong quá trình sử dụng con dấu chúng tôi không còn tìm thấy đăng ký mẫu dấu. Tôi nghe nói theo luật mới bây giờ chỉ cần thông báo sử dụng con dấu tới cơ quan quản lý là được mà không cần phải xin cấp lại có đúng không? Hiện tại, đơn vị của chúng tôi là văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục gì với trường hợp này?

Go to Top
0965310988
0965310988
0965310988
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat