Thủ tục thông báo mẫu con dấu của văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thông báo mẫu con dấu của văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

Trước khi sử dụng, thay đổi và hủy con dấu của văn phòng đại diện, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

 

 

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Bài viết xem nhiều

Hướng dẫn thông báo mẫu dấu, hủy dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

Mỗi doanh nghiệp khi giao dịch trong hoạt động kinh doanh chỉ hợp pháp và có giá trị pháp lý khi con dấu của doanh nghiệp được thể hiện trên các văn bản giao dịch. Con dấu có vai trò như đại diện về mặt pháp lý của doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp đều cần có con dấu riêng mang tên mình.

Go to Top
0965.310.988
Chat Zalo
0965.310.988
0965.310.988