Thủ tục thông báo mẫu con dấu của văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thông báo mẫu con dấu của văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

Trước khi sử dụng, thay đổi và hủy con dấu của văn phòng đại diện, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

 

 

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Bài viết xem nhiều

Thông báo mẫu dấu văn phòng đại diện trong công ty cổ phần

Hội đồng quản trị quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của văn phòng đại diện; trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung mẫu con dấu của văn phòng đại diện phải có tên văn phòng đại diện.

Go to Top
0965.310.988
Chat Zalo
0965.310.988
0965.310.988