Tạm ngừng và chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Tạm ngừng và chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Trong quá trình hoạt đồng của hộ kinh doanh, nếu gặp khó khăn chủ hộ kinh doanh có thể lựa chọn một trong hai hình thức: tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Điều kiện và quy trình thực hiện thủ tục hành chính này như thế nào?

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

Bài viết xem nhiều

Thời gian tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế không?

Hộ kinh doanh ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể, anh chưa nói rõ là anh chỉ tạm ngừng kinh doanh sau đó kinh doanh lại hay anh sẽ ngừng hẳn hoạt động kinh doanh, nếu anh ngừng hẳn hoạt động kinh doanh anh sẽ làm thủ tục giải thể doanh nghiệp hoặc phá sản doanh nghiệp.

Go to Top
0965.310.988
Chat Zalo
0965.310.988
0965.310.988